تنهایی

الهى ، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر....

جملات زیبا از امام علی (ع)

 ـ خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور،

زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده،

اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود.

 

ـ هوای نفس را با بی اعتنایی به حرام بمیران.

خشم خود را فرو خور،

که من جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم

و پایانی گواراتر از آن ندیده ام.

 

ـ چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز

و ستمکاری به هنگام بی نیازی.

 

ـ دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو،

در حق میانه ترین، در عدل فراگیرترین

و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد.

 

ـ بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند

که ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ است.

 

ـ تو بر نفس خود مسلط نخواهی شد

مگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا. 

 

ـ هرگز انجام کارهای فراوان و مهم،

عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود.

 

ـ از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن.

 

ـ هر چه شنیدی بازگو مکن ، که نشانه دروغگویی است،

و هر خبری را دروغ مپندار، که نشانه نادانی است.

 

ـ فکر و اندیشه مخصوص کسانی است

که دلی درون سینه داشته باشند.

 

ـ هیچگاه حق را نخواهیم شناخت مگر ترک کننده آن را بشناسیم.

 

ـ اسلام ظاهرش علم و باطنش حکمت است.

 

ـ عمل کننده بدون آگاهی مانند رونده ای است که به بیراهه رود.

ـ از جسم خود بگیر و بر جان خود بیفزای.

 

ـ در راه راست از کمی روندگان نترسید،

چون اکثر مردم گرد سفره ای جمع شدند

که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است.

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 7:47  توسط محسن  |